gloIN Nedir ?

Dünyadaki Yenilikler Ve Başarı Hikayeleri Hakkında Toplanmış Veya Üretilmiş Konuları Barındıran Bir Bilgi Bankasıdır.

30 Kasım 2007 Cuma

Biz Bir Butik Yatırım Bankasıyız

BW Top 25 ,Genç Girişimciler 2007


Francesco DeParis 24 , Kyle Redinger 24 ,

DeParis Redinger

DeParis Redinger ,küçük teknoloji firmalarına birleşme – satın almalar konusunda danışmanlık veren butik bir yatırım bankası.Her ikiside Microsoft ‘un Finans Rotasyon Programında part time olarak çalışmışlar ve dijital medya konusunda öğrendiklerini yeni firmalara danışmanlık konusunda kullanmaya başlamışlar.

Redinger ,firmalarında 3 çalışan olduğunu ,2006 Aralıkta kurulduklarını ve normalde Wall Street firmalarının bile erişemeyeceği 10 – 20 milyon dolar arası işlemler yaptıklarını belirtmiş.

2008 ‘de yarım milyon dolar kazanç bekliyorlar.

Potansiyel Müşterileriniz Dışındaki Müşterilere Odaklanın

Fikir Doğuşu - 1000ideas ( 7 )


Pazarda yalnızca bilinen müşterilere odaklanmak oldukça doğaldır.

Yinede keşfedilmemiş müşteriler içinde büyük potansiyel olabilir.Müşteri olarak görmediğiniz insanların neden müşteriniz olmadığını keşfedin ve onları müşteriniz haline getirebilecek fikirlere ulaşmaya çalışın .

Blue ocean strategy kitabında golf klubüyle ilgili bir örnek var .

Bir çok insan golf oynamaz .Neden ?

Bir şirket şöyle düşünebilir ;

İnsanlar topu hedefe isabet ettirmenin çok zor olduğunu düşünür. O zaman hedefteki çukurları büyütelim ve yeni bir Pazar açılsın .Bu düşünce müşteri olmayanlardan potansiyel Pazar oluşturmaktır.

Sizin ürününüzle ilgili bazı insanların neden müşteriniz olamayacağını düşünün ,müşteriniz olmayanları müşteriniz yapabilecek çözümlere ulaşın .

Benzer Ürünlerin Analizi

Fikir Doğuşu - 1000ideas ( 6 )

Blue ocean strategy adlı kitapta ,

Rakiplerinize baktığınızda aşağı yukarı herkesin aynı şeyleri yaptığını görürsünüz . Fakat genellikle gördüğünüzden daha fazla rakibiniz bulunmakta.

Örneğin ;

Bir sinemaya giderken diğer sinemalar açıkça birer görünen rakiptir.Fakat eğlence ihtiyacının karşılanması olarak baktığınızda parkta yürüyüş veya dışarıda yemeğe gitmekte birer rakiptir.

Kola almaya gittiğinizde ise Su bir rakiptir.


Konuları birde bu şekilde geliştirmeye çalışalım .Buradan en azından 20 kavrama ulaşabilirsiniz.

Bulduğunuz kavramlara göre ürünüm açısından ‘’ Hangisi en yüksek değere sahiptir ‘’ sorusunu sorun..En iyisini bulmayı deneyin ve ‘’ Acaba hangisini ürünüme adapte edebilirim ? ‘’ ‘ e ulaşın.

29 Kasım 2007 Perşembe

İnternetten Pazarlamada Çok Güçlüyüz

BW Top 25 ,Genç Girişimciler 2007


Lee Brown 23 , Lucas Brown 23 , Lin Miao 20 ,

Tatto

Lin ve Browns ikiz kardeşler , Babson Kolejinde okurken 100 dolarlık yatırımla bir pazarlama firması kurdular. Bu rakam ilk aylık web barındırma bedeli için yeterliydi .

Tatto ‘nun iş modeli basit ;

Blockbuster örneği gibi firmalara reklamcılık gücüyle iş yapmak .

BB Tatto ‘ya internetten müşteri bulmasına yardım etmesi için bedel öder.

Tatto özel teknolojiler kullanarak ucuz online pazarlama kampanyaları yapar.

Reklam veren izlenime veya tıklamaya göre ödeme yapmaz ,Onun yerine gerçek müşteri üzerinden ödeme gerçekleşir.

Miao ‘ya göre Tatto ayda 10 milyardan fazla izlenme ,80 milyon üzeri tekil müşteriye ulaşır.

2007 cirosu 25 milyon dolar ,2008 beklentileri ise 50 milyon dolardır.

Hindistanda Yapılması Düşünülen Ar – Ge Yenilik Çalışmalarında Önerilen Bir Yöntem

Ön adım olarak o ülkede aktif veya aktif olmaya başlayan özellikle Ar – Ge ‘ye bağlı yenilikler konusunda konusunda 3 – 5 örneğe bakılması önerilir.

- Uygun adayların tanımlanması ( O konuda yazıları inceleyerek veya sektörel kontaklar aracılığıyla )

- Başlangıç bilgisi (Masabaşı araştırmaları )

- Genel Müdürlükleriyle konuşmalarla motivasyon faktörlerini anlamak ,işbirliğine teşvik etmek

- Ülkede incelemeler yaparak

- İkna olunduysa bilgilerin geçerliliğini kontrol etmek için genel müdürlüklerinde görüşmeler yaparak

Bu çalışmaların sonuçlarından yararlanarak Hindistan ‘’ Yenilikler Sistemi ‘’ konusunda hipotezlere ve sizi global yenilik ağına entegre edebilecek olanaklara ulaşabilirsiniz.Bu hipotez sektöre özel testlere tabi tutulabilir ,Hindistan veya başka ülkedeki büyük ölçekli uzman araştırmacılarcada test edilebilir.

Bu çalışma size ;

- Hindistan Yenilik Sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini gösterir.

- Yurt dışı konusunda isteğiniz varsa Planlarınızı gerçekleştirme konusunda yardımcı olur.

Bu adımlar firmanızın yenilik girişiminde şansınızın artmasına yardımcı olur.Bu proje Ernst ‘in kavramsal çalışmasından yararlanarak ortaya çıkmıştır.

kaynak : global innovation net

28 Kasım 2007 Çarşamba

Yeni Ürünler İçin Senaryolar

Fikir Doğuşu - 1000ideas ( 5 )

Senaryolar ,ürünlerin insanların hayatına uymasını destekleyecek güçlü örnekler içermelidir.

Bir ürünü kullanan müşteri hakkında bütün bir hikaye anlatmayı dene.

Ne zaman o ürünle ilgili çok mutlu olur ?

Ne tür problemler yaşayabilir ?

Kullanırsa ne tür zararlar görebilir ?

Senaryoyu bitirdiysen ,kendini müşteri olarak düşün ve başa dön .

Sabah kalktım ve ilk olarak bana ait olan …………. ‘ yı düşündüm .

Fotoğraf ve resim kullanmak senaryoyu canlandırmayı kolaylaştırabilir.Photos.com ve Gettyimages bu konuda geniş kaynağa sahiptir.Oralarda bazı ilham kaynakları bulabilirsin .

Sürekli senaryo hakkında düşündüğünde ürünün ideal kullanım yoluna ulaşabilirsin Bu normal fakat ulaşmak istediğin değildir.O yüzden hikayeye normal duruma bazı karşı gelmeler ekle

Hindistandaki Fırsatlar

Hindistan Ar – Ge konusunda , Gelişmekte olanlar içinde başlıca bir yere sahiptir.

Ülkenin kişi başına milli geliri 1991 yılında 335 dolarken 2007 sonu tahmini 829 dolardır.

Önemli bir nokta pazarın çok hızlı büyümesidir.Dünyanın en büyük orta sınıf pazarına doğru gitmektedir.

İlave olarak İngilizce konuşabilen yüksek yetenekli insan gücüyle maliyet avantajına sahiptir.Diğer taraftan bazıları dünya çapında en iyi olan yüksek eğitim kaliteli okulları ,bağımsız yargı sistemi ,demokratik yönetim yapısı Hindistan ‘ı Ar – Ge Merkezi olarakta çekici kılmaktadır.

kaynak :global innovation net

27 Kasım 2007 Salı

Perakendede Web Desteği

BW Top 25 ,2007

Mitch Cohen 20 ,

Clix Connect

Mitch , MC.Gill üniversitesinde öğrenciyken son işine başladı .Clix connect online perakendecilere web sitelerinde müşteri ilişkileri ile ilgili destek olan bir şirket.

16 yaşındayken ailesinin online alışveriş yaparken yaşadığı zorlukları görünce aklına bir fikir geldi.

Ocak ayında başlamışlar ve 6 kişi çalışıyor.Şu ana kadar 70 civarında müşteriye ulaşmışlar. Müşteriler web sitelerine kurdukları cevap verme süresini hızlandıran özel online chat yazılımları için Clix ‘e ödeme yapıyorlar.

Bazıları ise müşteri servisi işlerinide Clix ‘e devretmişler.Spesifik müşteri sorularını ise soru formları ile cevaplıyorlar.

Firma kuruluşunun ilk ayında kara geçmiş ve karlılığını sürdürmekte .

Yeniliklerin Globalleşmesi

Globalleşmede göze çarpan şeylerden birisi İş süreçlerinin firma dışında gerçekleştirilmesi .Bu şekilde maliyet avantajları yaratılması .

Bu trendin uzantısı Bilgi Süreçlerinin firma dışında oluşturulması . Yani Ar - Ge faaliyetlerinin firma dışında veya yurtdışı ortaklıklarda yapılması .


Bilgi Süreçlerinin firma dışına taşınmasını destekleyen en önemli unsurlarsa yüksek yetenekli ve ucuz işgücü , belirli sektörlerin bir araya toplanması ve/veya hedef pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirmek .

Şirket Dışı Ar – Ge çalışmalarının avantajlı olduğu çok açıktır.Bir çok Fortune 500 firmasının Ar – Ge Merkezleri yurt dışındadır.

Araştırmalara göre Hindistan ve Çin Ar – Ge Sektöründe ülkelerine önemli yatırımlar çekmiştir.Yalnızca Hindistanda Fortune 500 içinden 100 ‘den fazla firmanın Ar -Ge ‘si bulunmaktadır.

1998 – 2003 arası bu konuda yatırım 1,13 milyar dolar olup 2003 yılı sonu olarak planlanan toplam 4,65 milyar dolardır.En büyük yatırım ABD kaynaklı olup onu Almanya izlemektedir.

Hindistan bu konuda Çine karşı avantajıyla dikkat çekmektedir . Çin ise Üretim Sektörü ve sahip olduğu daha iyi altyapı olanaklarıyla dikkat çekmekte.

Bu durum bizi 2 araştırma konusuna götürür.

- Ülke dışı Ar – Ge lokasyonu için işe yarayacak önemli faktörler nelerdir ?

- Bu faktörlerin etkileri dünya çapında veya sektörün belli bir bölümünde oluşur mu ? Cevap Evet ise hangi faktörler hangi sektörler için daha fazla öneme sahiptir.

Bu soruların cevabı kritik olmaya başlar ,göz önüne almalıyız ki şirketlerin Yurt dışı Ar – Ge faaliyetleri gerçekten avantaj yaratabileceği gibi bazı firmalarda sorunlarada yol açabildiği görülmüştür.


kaynak :global innovation net

26 Kasım 2007 Pazartesi

KOBI 'ler Uluslararası Rekabetle Nasıl Başa Çıkabilirler ?

Dünyada KOBİ ‘ler çokuluslu büyük firmalarla rekabet edebilmek için arayış içindeler.


Aşağıda bu konuda Almanya ‘da yapılan bir çalışma bulunmakta ;

Küçük ve Orta boy İşletmeler de benzer bir şekilde çokuluslu firmalar gibi global ekonomik savaşın içindedir.

Çok uluslu firmalar karşısında Maliyetlerden kaynaklanan dezavantajlarından dolayı Alman KOBİ ‘leri yüksek dereceli yeniliklerle rekabette avantaj sağlamalıdır.

Bu araştırmanın temel amacı ;

Global Yeniliklerin hangi formatta düşünülmesi durumunda başarının artabileceğini anlayabilmektir.

- KOBI ‘lerin Ar – Ge konusunda Dış veya Yurt Dışı Kaynak kullanımları önemli etkiler yapar mı ?

- Uluslar arası Ar –Ge kullanma veya kullanmama nelerden kaynaklanmakta ve buradaki kritik başarı faktörleri nelerdir ?

- KOBİ ‘ler için uluslar arası Ar – Ge çalışmalarında tercih edilen yerler nereleridir. Niçin ? Asya ülkeleri ,özellikle Çin ve Hindistan bu konuda ne kadar önemlidir ?

- KOBI ‘ler firma veya ülke dışında AR – Ge yapmazlarsa ne tür dezavantajlarla karşılaşırlar ?

- KOBI ‘ler uluslar arası firmalardan Global Yenilik Stratejileri konularında neler öğrenebilirler ?

Araştırma Projesi çözüme ulaşabilmek için bu soruların cevaplarını arar.

Araştırma ,Aşağıdaki sektörlere odaklanır .

- Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri
- İlaç ve Ömür Bilimi
- Makine Mühendisliği
- Otomobil ve Yan Sanayi Sektörü
- Lojistik

kaynak :global innovation net

Ar – Ge Çalışmalarının Globalleşmesi

Yeniliklerin artan bir hızla ekonomik büyümenin kaynağı ve globalleşmenin getirdiği rekabetin kullanışlı araçları olduğu görülmekte.

Aynı zamanda Global Yenilikler ‘in güçlü trendi tüm ülkelerin aktif olarak global ekonomiye katılımlarıyla dikkatle izlenmektedir.

Endüstriyel Ekonomiler Yabancı ülkelerde Ar – Ge için ülkeleri dışında ciddi paralar harcamaktadır.

Örneğin 2003 yılında Ar – Ge için yabancı ortaklı firmalar Almanya ‘da 12,2 milyon Euro harcarken ,Alman firmaları da yurt dışında 11 milyon EURO harcamıştır.

Yakın zamanda bu eğilim bilimsel kapasitelerinden dolayı gelişmekte olan ülkelere yayılmaktadır.

Bu Trend göstermiştir ki ;

2007 Kasım itibariyle bakıldığında Çin ,Hindistan gibi örneklerde artan sayıda patent yerel firmalarca alınmaya başlamıştır.

Ar – Ge Aktiviteleri sıkça yurtdışı merkezlerde ,uluslar arası şirketlerde ,başka ülkelerde yapılan Ar – Ge anlaşmalarıyla veya yurtdışındaki üniversiteler ve araştırma merkezleriyle yapılan işbirlikleriyle gerçekleşmektedir.

‘’ Global Yenilik ‘’ TIM ‘in Hamburg Teknoloji Üniversitesinde yaptığı bir araştırma projesidir.

Başlıca yurt dışı Ar – Ge etkilerini anlamaya yönelik iki çalışmadan oluşur .

Öncelikli amacı ise Global Yenilikler konusunda gözlemlemek ,analiz ve gelişimleri tahmin etmektir.

kaynak :global innovation net

24 Kasım 2007 Cumartesi

Müşterinin Resmi

Fikir Doğuşu - 1000ideas ( 4 )


Müşterinin net bir resmine sahip olmak belki bir ilham kaynağı olabilir.Resmin olabildiğince berrak olmasına dikkat et.Müşterilerinin fotoğraflarını web ‘dede bulabilirsin . Örneğin photos.com ,gettyimages.com ‘a bakabilirsin beklide arama motorundan.

Fakat aynı zamanda kendine müşterilerin nelerden hoşlanacağı ile ilgili her türlü soruyuda sormalısın .

Ne yemekten hoşlanır ?
Ne giymekten hoşlanır ?
Ne zaman uyanır ?
Arkadaşları kimlerdir ?
Hafta sonları nerelere gider ?
Kime oy verir ?

Yukarıdaki konularda veya özellikle senin ürününle ilgili 5 soruda seçebilirsin ,

Sonra gereken bir muhtemel müşteridir.

Şunu hayal et ,

O senin yanında ve ona ne tür ürünlerden hoşlanacağını sor.

Dünyada Ekonomik Gelişmişliğin Neresindeyiz ?

Dünya Ekonomik Forumunda açıklanan 2007 – 2008 Dünya Rekabet Raporuna göre A.B.D en rekabetçi ekonomiler içinde 1.sırada , takip eden ülkeler ise sırayla ;

İsviçre ,Danimarka ,İsveç ,Almanya ,Finlandiya ,Singapur ,Japonya , İngiltere ve Hollanda

İlk Sıradaki A.B.D. ‘nin özellikleri ise ;

Pazar verimliliği ,

1.sınıf üniversiteleriyle ,araştırma merkezleriyle Teknolojik yenilikler için etkili potansiyeli ,


Onu yüksek rekabetçi ekonomi yapmakta .

Türkiye 2006 – 2007 dönemine göre sralamada 58 ‘den 53. sıraya gelmiş durumda .

Kategorilerde ise 131 ülke arasında Türkiye 'nin Yeri ;

İnternet Kullanımı 46
Matematik ve Bilimsel Eğitimin Kalitesi 56
Eğitim Sisteminin Kalitesi 72
Devlet Okullarının Kalitesi 76
Basın Özgürlüğü 61
Bilimsel Araştırma Merkezlerinin Kalitesi 54
Yenilik Kapasitesi 47
Şirketlerin Ar – Ge ‘ ye Ayırdığı Pay 61
İleri teknoloji İhracatı 60
Mühendis ve Bilim adamlarının Kullanılabilirliği 44
Bir İşe Başlayabilmek İçin Prosedürlerin Sayısı 69
Bir İşe Başlamak İçin Gerekli Süre 107
Mülkiyet Hakları 53
Yargı Bağımsızlığı 50
Fikri Hakların Korunması 70
Teknolojiye Hazırlık 55
Finansal Pazarların Karmaşıklığı 36
Geniş Bantta Düşük Maliyetler 47
Komputer 68
Kişisel Komputer 71
İnternet Kullanıcıları 46
Yerel Tedarikçi Kalitesi 39
Okullarda İnternet Erişimi 55
Yenilik Kapasitesi 47
Yerel Rekabet Yoğunluğu 27
Girişim Sermayesine Uygunluk 75
Online Servislerin Elverişliliği 52

Futbolda ise ;

FIFA 16.
UEFA 14. sıradayız.

Geçmişte futbolda ,büyük takımlara az farkla yenilmemizin bize normal geldiği günleri hatırlayalım.

Nasıl olması gerektiği araştırılır ve uygulanılırsa , bazı şeyler değişebiliyor

kaynak :world economic forum

23 Kasım 2007 Cuma

Yenilikte Savurganlık

Fikir Doğuşu - 1000ideas ( 3 )

Yenilik ve Dürüstlükten sonra onun tam karşıtı olan savurganlık konusunda çalışacağız.

Kısaca Dogma 95 ‘in film çekiminde doğallığından sonra Baz Luhrmann ‘ın Nicole Kidman ve Evan MacGregor ‘un oynadığı hayali filme gidelim. Burada renkler , parlaklık , hayal gücü ,eğlence ,hız ,çok sayıda dansçı ve kıyafetler var.

Görünüş , ihtişam, inanılır yapmak ,şov ,olaganüstü ,aşk , şaşırtıcı,hayranlık , nefes kesici ,mucizevi ,duygusal , hayret verici ,etkileyici ,aşırı

5 tane savurganlık olarak gördüğün ürünü yaz ve hangisinin bu kelimenin tam karşılığı olduğunu düşün ve sonra kendinin ürün ve müşterilerin için israf olarak göreceği 20 fikre ulaşmaya çalış .

22 Kasım 2007 Perşembe

Şirket Yönetiminde Geleceğe Işık Tutacak Yenilik Paylaşımları

Yönetimsel Yenilik , geleneksel yönetim ilkelerinden , uygulamalarından veya alışılmış organizasyonel yapılardan ayrılarak gerçekleştirilen bir iş yaşamına işaret eder.

Örneğin ;

1920 ‘lerde General Motors ‘un Şirket organizasyonlarının bölümlere ayrılması buluşu ,Ford ‘u dünyanın lider otomotiv firması yapmıştır.

1930 ‘ larda ,P & G ‘nin marka yönetimini geliştirmesi onu tüketim ürünleri pazarında belirli güç haline getirmiştir.

1970 ‘lerde Toyota ‘nın çalışan kaynaklı sorunları çözme yaklaşımı devrimci üretim şeklinin gelişmesine yardım etmiştir.

Bunlar gibi Başarılı Yönetimsel Yenilikler ,dünyadaki şirket organizasyonlarının yapılarını değiştirir.

Geleceğin Yönetimsel Uygulamalarını Bugünden Yaratmak


L. B . School ‘da şekillendirilen Yönetimsel Yenilikler Laboratuarı ileri derecede gelişmiş firmalara geleceğin yeni uygulamalarını bu günden uygulamaları konusunda yardımcı olur. Amacı , bu tip öncü firmaları gerçek yönetimsel yenilikler konusunda desteklemektir. Bu yolla yönetimsel deneyimde gelişimi hızlandıracağımızı ümit ediyoruz.

Özellikle ;

Kritik yeni nesil iş dünyası rekabet savaşları ,

En büyük başarı için uzun vadeli varsayımlar ,

İşe alma ,Stratejik Elastikiyet ,İş Dünyası Yenilikleri gibi adım adım Anahtar performans parametrelerindeki yenilikçi değişimler

Yarının tecrübelerini yaratmaya yardım etmek için aramıza katılın.

ayrıntılı bilgi için :management innovation lab

21 Kasım 2007 Çarşamba

Seri Girişimci

BW Top 25 ,Genç Girişimciler 2007

Ubong Attah , 23 ,

Studio 10 Fourteen ,Prolete Medical Billing

Ubong kendisini seri girişimci olarak görüyor.Özel bir okulda öğretmenlik yapıyor okulda sürekli web dizaynı düşünüyor ve sonra Studio10Fourteen başlıyor.

Geçenlerde de online bijuteri mağazasınıda 55,000 dolara satmış .

Şimdi tüm dikkatini sağlıkla ilgili tahsilat prosedürlerini yöneten Prolete ‘ye vermiş durumda. 2008 yılında 4 milyon dolar ciro hedefliyor.

20 Kasım 2007 Salı

Call Center ‘ların Müşteri Odaklı Pazarlamaya Katkıları

24/7 Customer, açıkçası müşterinin ne istediğini anlamaya çalışmanın bir başarısıdır. Los Lagos California ‘da şekillenmiş ,şimdi Hindistanda 7,000,Manila ‘da 200 kişi ile devam etmektedir. Ciroları 100 milyon doları aşmıştır.

Buradan anlaşılan pazarın ne istediğini tam anlamak ve kendi yönetimsel yeniliklerini oluşturmasıdır.

Call Center ‘ın iyi bir yönü anlık tepkilerin ölçülmesiydi. 24/7 müşterileri , call center çalışanlarını sürekli bir şeyler yapması için teşvik ederler.

Örneğin ;

Uydudan yayın yapan bir televizyon şirketine ,24/7 Call Center aracılığıyla , internet sitelerine televizyon yayınlarında teknik bir problem olduğunda tıklanmak üzere bir buton eklenmesi yönünde bir fikir geldi.Şirket önce buna karşı çıktı. Çünkü ,tv yayınlarıyla online olma arasında bir bağlantı kuramadı ve bunu müşteri alışkanlıklarıyla eşleştiremedi. Sonunda bu konuda ikna oldu ve butonun siteye yerleştirildiği ilk saatte şirketle 140 kişi kontak kurdu .

Call Center ‘lar yeniliğin hızlı bir şekilde gelmesine olanak sağlarlar.En önemlisi müşteriler yeni fikirler üretmeye davet edilerek yeni ürünlerin ilk örneklerini ortaya çıkarırlar ve bu fikirler hızla geliştirilebilir.

kaynak : management innovation lab

19 Kasım 2007 Pazartesi

Dürüstlüğün Başarısı

Fikir Doğuşu - 1000ideas ( 2 )

İlham yaratmanını bir yolu kendini sınırlamaktır.Bir yazar için en kötü şey bir yönünün olmamasıdır.Trier ve Winterberg film içindeki tüm hareketleri hayrete düşüren dürüstlük yaklaşımıyla irdelerler.

- Film çekimi yalnızca sahnede olur .Sahne ,film setinin veya aksesuarların olduğu yere getirilmez . Eğer hikaye için gerekliyse film setinin olduğu yere kurulur.

- Müzik filmin amacından ayrı olamaz , veya tersi .

- Kamera elde olmalıdır.Her hareket ve hareketsizliğin çekilebilmesi sağlanmalıdır.

- Film renkli olmalıdır.Özel ışıklandırmalar kabul edilemez.Eğer çok az ışık gerekiyorsa kameraya ışık bağlanmalıdır.

- Görme duyusuna yardım eden şeyler ve filtre kullanımı yasaktır.

- Film yarım yamalak çalışmaları içermemelidir.

- İnandırıcı olmalıdır.

- Güzel sanatlar tarzda filmler kabul edilemez.

Bunun yanı sıra direktör kişisel olarak hoşuna giden şeylerden uzak duracağına ant içmelidir.Asıl amacı kendi karakterini katmadan gerçekçiliği yükseltmektir.

Şimdi kendi dürüstçe hayrete düşüren şeylerinizi yerine koyun. Bunu yaparken bir çok fikir çıkabilir.Yukarıdaki maddelere göre her biri için beş fikir yazın

Örnek :


Önce yukarıdaki kuralları uygulayacağıza söz verin .

Aileler için çocuk yetiştirilmesine yönelik bir örnek

1 – Ürün elle tutulamaz olabilir.Elle tutulan ürünler gibi kullanılmayabilir.

2 – Site textinin niteliği her zaman kullanıcıyı çekmelidir.Eğer baktığımda kendimi patron gibi hissediyorsam text değiştirilmelidir.

3 – Berbat bir dil kullanılmamalıdır.

4 – Kullanımı zor olmamalıdır.

5 – Kullanım kolaylığı siz ve başka kullanıcılarca test edilmelidir.

6 – Çocuklar ciddi de olabilir.

7 – Aileler siteye girilmesine engel olmamalıdır.

8 – Site amacı girilmesi için iyi nedenler yaratmak olmalıdır.

9 – Yalnızca 5 menü noktası olabilir.

10 – Ücretsiz olabilir.

Söz veririmki ,müşterilerin iyiliği için çalışacağım ,onların ihtiyaçlarını kendiminkilerin üstünde tutacağım.

Böylece dürüstlüğün başarısını tamamlamış durumdasınız.

Fikir Doğuş Örneği

Aileler çocuklarının yeteneklerini sorgulamaz ,bu durum yetenek eksikliğindede geçerlidir.Bu sorgulanmazlık fikri , ailelerin çocuklarıyla birlikte paylaşımının değerini arttırır.

- Bazı insanlar nasıl oynanacağını kolayca anlamayabilir.Bu yüzden anne babanın kullanımını özendirebilecek şeyler katılabilir.

- Çocukların büyüklerine nasıl oynanacağını öğretmesine izin verin.

- Büyüklere çocuklarına oyuncaklarla masal anlatıyor hissini vermeye çalışın.

- Büyüklere bu oyunun çocuklarına verebilecekleri en güzel şey olacağı mesajını verin .

- Aileler çocuklarını oyunla baş başa bıraktığında vicdani sorumluluk hissedebilir.Bunu ortadan kaldırmak için oyundan kimsenin zarar görmeyeceği ve çocukların yaşayabilecekleri düş kırıklıklarıyla başa çıkmayı öğrenebilecekleri konusunda bilgi verin.

kaynak : 1000ideas

16 Kasım 2007 Cuma

Kültürel Globalleşme

Global medya ve haberleşme teknolojileri ile yabancı fikir ve örnekler herkes tarafından anlaşılmaktadır.

Global sosyal hareketlerin ortaya çıkması ,global sivil toplumlar için yeni bir kültür oluşturmaktadır.

Bir çokları için kültürel globalleşme Batılılaşma veya Amerikanlaşma ‘ dır.Bugünkü en önemli fark kültürel globalleşmenin firmalar aracılığıyla olmasıdır.Örneğin batı karşıtı kültürlerde çok eleştirilen bir konu McDonaldizasyondur.

Kuşkulu bir iddia ise ülkelerarası kültürün erozyona uğramasıdır.Kültürel bozulma öngörüsü ürünlerin batı karşıtı toplumlarda yararlı bulunmasıyla önemini kaybetmiştir.

Göçler yalnızca ekonomik değil sosyal ve kültürel globalleşmenin önemli sonuçlarından birisidir.

Anlaşılamayan bir nokta ise globalleşme bir gün sona erecekmidir ?


Tarihi bir perspektiften bakıldığında Açıklık 1800 ‘lerin sonlarında başlamış fakat sürekli olamamıştır.

1930 ‘larda görülen güç ise bloklaşmadır.

Kültürel Globalleşme gelenekler ve kimliklerle ilgili sorularıda beraberinde getirir. Globalleşme ve modernleşmeye karşı olan memnuniyetsizlik 11 Eylül sonrası dikkat çekmiştir.11 Eylül sonrası güvenlik ihtiyacının globalleşme devrinin sona ermesine yol açıp açmayacağı konusunda tartışmalar vardır.

Eğitim değişimi konusunda bunun etkileri biraz görülmektedir.Yinede mal ve insanların akışında ,barış mesajlarında ,savaşlarda bir yavaşlama görülmemektedir.

İnsanlığın meydan okuması barışçı ve yararlı yollarlada kullanılabilir.

kaynak : beyond in tractability

15 Kasım 2007 Perşembe

1000 Tane Fikir Üret Ve En İyisini Seç

Fikir Doğuşu - 1000ideas ( 1 )

Bir fikir yaratma çalışmasında tenkitçi olmamalısınız.Kendinize veya oluşturduğunuz fikirlere karşı eleştirel yaklaşırsanız ,çok sayıda fikir üretmeniz zorlaşır.Sonuçta ihtiyaç duyulan ise yalnızca bir tane iyi bir fikirdir.

Bu yüzden bu hipotez doğruysa 1.000 tane fikir üretmeye ihtiyacınız var ve günde 20 taneden 50 gününüzü alır.

Cesur ve Etkileyici Ol

YENİLİK KONUSUNU BELİRLE ;

Ben senin kişiliğini bilemem fakat yenilikler konusunda fikrin olduğunu tahmin edebilirim

Bir fikrin olduğundan veya henüz olmadığından bağımsız olarak iyi fikirleri araştırmaya ihtiyacın bulunmakta .

Bir çok girişimci teknolojik bir şeyler bulur ve bunu kullanarak insanları nasıl memnun edebilirim diye kendisine sorar.

Burada sorulması gereken ;

İkna etmek için nelere ihtiyacım var ve kimleri ikna etmeliyim ?

Bir ürün müşteri açısından kabul edilebilir olması için belirli ihtiyaçları karşılamalıdır.A.Maslow ‘un çalışmasında belirtildiği gibi ,’’ İnsanoglu önce temel ihtiyaçlarını karşılar ‘’

İhtiyaçların Sınıflandırılması

1 - Fiziksel İhtiyaçlar

Nefes Almak
Uyku
Yiyecek
İçecek
Düzenli vücut ısısı
Bedensel sorunların çözülmesi

2 - Güvenlik İhtiyaçları

İş güvenliği
Gelir güvenliği
Şiddete karşı güvenlik
Sağlık güvencesi
Aile güvencesi

3 -Sevgi ,Aidiyet ihtiyacı

Arkadaşlık
Sexüel ihtiyaçlar
Aile

4 - Toplumsal İhtiyaçlar

Statü
Kabullenilme
Katkı duygusu yaratan aktiviteler

5 - Kendi Gerçekleri

Kişisel dayanak ihtiyacı
Kişisel gelişim
Ruhsal ihtiyaçlar

Değişik şekillerde karşılanabilecek ihtiyaçlar hiyerarşik bir merdiven gibidir.

Yapılması gereken o konuda insanların ihtiyacını karşılayarak onları memnun edecek en temel yolu bulmaktır.

Örneğin ;

Ailelerin çocuklarıyla birlikte oynayabileceği bir internet sitesi yapmak istiyorum.

Neden ?

Çünkü , büyükler işten eve geldiklerinde çocuklarını mutlu edebilecek bir alternatife sahip olacaklar.

Neden ?

Çünkü onlar çocuklarını mutlu etmek isterler.

Neden ?


Çünkü ,çocuklarıyla sıkı ilişkiler kurarak mutlu bir aile hayatı isterler.

Neden ?

Çünkü ,çocuklarının kendilerini sevmelerini isterler.


Bu durumdan gelinen fikir 3.maddede belirtilen sevgi ve aitlik ile ilgilidir.

Karşılanması gereken bir temel ihtiyaç buldunuz . Şimdi bu ihtiyaçları karşılayabilecek 20 Yolun listesini yapın .

- Onlara şekerleme almak ,
- Oyuncak vermek ,
- Pikniğe götürmek ,
- Sinemaya götürmek ,
- Kano turu yaptırmak ,
- ..................
- .................

DEVAM EDECEK

kaynak : 1000ideas

14 Kasım 2007 Çarşamba

Ben Bir Teknoloji İneğiyim

BW Top 25

Loopt

Sam Altman 22 , Nick Sivo 22,

Loopt ‘un kurucusu Sam ‘in Stanford bilgisayar bölümündeki arkadaşları ders sonrası için akşam planları yaparken ,kendisinin bir teknoloji ineği olduğunu ,mobil teknolojileri araştırdığını belirtiyor.

Arkadaşlarının nerede olduğunu bulabilmenin daha gelişmiş yollarını hayal ediyordu.
Hayallerinin sonucu ,GPS telefonlar için isteğe göre hazırlanmış haritacılık yazılımları fikrine geldi.

2.sınıfta Stanford ‘u bıraktı ve iş hayatına atıldı.

Bu gün Sam ve sınıf arkadaşı Nick ,kullanıcılara cep telefonu ve web aracılığıyla arkadaşlarının yerini saptayan servisleriyle iş hayatlarına devam ediyorlar.

Servisin kullanıcılara aylık maliyeti 3 dolar ,2008 yılı sonuna kadar kara geçmeyi hedefliyorlar. 35 çalışanları var.İşlerini geliştirmek için Venture Capital firmalarından 5 milyon dolarlık fon kullanıyorlar .Ürün yelpazelerini genişletmeyi planlıyorlar

Altman ,kendimi hiçbir zaman işadamı olarak düşünmemiştim diyor.

Kolay Tercüme

Bu aralar biraz tercüme yapıyorum .Olay şöyle gerçekleşiyor.1)Önce Tercüme yapılacak yazıyı açıyorum ,2)bilmediğim kelime varsa sonra sözlüğü ve 3)daha sonra kağıda tercüme edilmiş halini yazıyorum ve 4)kağıttan word 'e aktarıyorum.5)Oradanda global yenilikler kütüphanesine .

Kendimce word'u küçük açıp tercümeyi oraya yazarak bir yenilik yaptım ve aşamaları 3 'e indirdim.Sözlüğüde küçük pencerede açsam tamamı okunmuyor.En azından pratik değil.

Şöyle bir şey olsa ,

Tercüme edilecek yazı ,sözlük,ve word 'ü tek ekranda birarada kullanışlı bir şekilde görebilsem bu iş kolaylaşır gibi geliyor.

Belkide böyle bir program vardır.

Yoksa bu veya başka konularda işe yararmı ? yararsa geliştirilebilir mi ?

13 Kasım 2007 Salı

2007 Yılının Başarılı En Genç Girişimcileri

BW Top 25

Business Week Amerikada yeni Mark Zuckerbergler ‘i ,Maxine Clarc ‘ları bulmak üzere 2007 yılının en başarılı 25 girişimcisini belirledi.200 ‘den fazla aday ,okurların oylarıyla 25 ‘ e indi.

Genç girişimcilerin yaşları ise 16 – 25 arasında. Seçimde anahtar özellikler orijinallik ve cesaret

En gencini tanıyalım ;

Jasmine Lawrance ,16 - Eden Body Works

Henüz 11 yaşındayken girişimcilik yolundaydı.Bir kimyasal saç yumuşatıcısıyla saçlarında yaşadığı problem onu kendisininkini yapmaya yönlendirdi.

Doğal saç bakım ürünlerini internetten araştırdı ,fakat istediği gibi bir ürün bulamadı. Sonunda lavanta yağı gibi maddeler kullanarak kendisininkini yaptı.

Şöyle diyor ;

Düşündümki ,bu tür problemleri yaşayan yalnızca ben değilim ve buluşumu dünyayla paylaşmak istedim.

Ulusal Girişimcilik Vakfının sponsor olduğu bir programa katıldı ve Eden Body Works ‘u resmi prosedür ve finansal destekler konularında nasıl oluşturabileceğini öğrendi.

Ailesinden 2,000 dolar ödünç aldı ve okul öncesi ve ödevleri sonrası işini yönetmeye başladı.

Bu yıl 100,000 dolar ciro hedefliyor.

kaynak:businessweek

12 Kasım 2007 Pazartesi

Hakia 'yı Desteklemeye Ne Dersiniz ?

Biraz bilgi :

2004 yılında ABD’nin New York şehrinde yaşayan nükleer fizikçi bir Türk, Dr. Rıza Can Berkan, tarafından kurulan alternatif arama motoru Hakia, Fince ‘araştırmacı’ anlamına gelen ‘hakija’ sözcüğünden türetilmiş. 2005 yılında online olan Hakia’nın şu an dünyada 2 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Ortakları arasında Turkcell 'in fikir sahibi Murat Vargı da yeralmakta.

Hakia ’nın istenen sonucu daha kısa sürede, daha hızlı bir şekilde ve istenen dokümana ulaşılarak verdiğini belirten Dr. Rıza Can Berkan, “Semantik teknolojiler ileride her şeye girecek. Lisanla ilgili her teknoloji, semantikle ilgili olacak” dedi.

kaynak : ntvmsnbc

Onun İçin Neler yapabiliriz ?

- Aramalarımızda Hakia 'yı kullanabiliriz.

- Eksikliklerini eleştirerek ,ilave neler yapabilecekleri konusunda görüşlerimizi paylaşarak katkıda bulunabiliriz.

- Veya aklınıza gelen başka bir şekilde

Yenilikçi Kurumsal İşbirlikleri

İşbirliğini yaratın ,çünkü firmalar pazarı paylaşır.Bazense paylaşılan bilgiyle etkileyici başarılar ortaya çıkabilir.

Yenilikçi yöntem akışının gelişimine bir bakalım .

Caroline Narrow Fabric Co. (CNFC) kumaşta uzmanlaşmış bir tekstil firması ,Entegrion ‘un uzmanlığı ise travma sonrası teknoloji bazlı cam yünüyle kanı durdurma .Firmalar birbirlerinden 100 km. kadar uzakta ve bir bilgi akışı konferansında tanışmışlar .CNFC Kalıpların dışında düşünerek atıl kapasitesini doldurmak istiyor.

2 firma bir araya gelip askeriye için daha iyi kumaşlar geliştirmişler.

Şirketlerde büyümeyi arttırıp bir avantaj yakalamak için ilişkileri sıkılaştırmak belkide zamanınızı harcama yönünde en iyi yoldur.Profesyonel çalışma gruplarına katılarak ve aktif olarak farklı yaratıcılıklar ortaya çıkabilir.

Freshpatents ,endüstriyel kategorileri yöneticilerin rekabette şirketlerine yardımcı olabilecek yeni teknolojilere ulaşabilmesi için sınıflandırmıştır.

Coğrafi kümeler içinse Thomasnet bir alternatiftir.Örneğin North Texas ve kimyasal olarak bakarsanız ,orada teknoloji geliştirmeye istekli 41 firma görebilirsiniz.

kaynak:thomas.net

10 Kasım 2007 Cumartesi

Global Ekonomiler İçin Dijital Stratejiler

Yenilik ,21.yüzyılda ekonominin büyüme ve yaşam standardı olacaktır.

Oysa ,Yeniliğe yeni bakış açısı yeniliklerin , buluşların bir ön aşaması olduğunu reddeder.Gerçekte yenilik gelişimi doğrusal değildir.Bilgi ağı ve daha fazla global etkileşime dayanır.Bu tarz yenilik ,bir çeşit birbirini etkileyen yeniliklerdir.

Geçmişteki yıkıcı yenilik dönemlerinden farklı olarak dokunulabilir değerler (Örneğin doğal kaynaklar ,buhar ,demiryolları ,otomobil ,kitlesel üretim ) yerine ,bilgi ,haberleşme ,örgütsel öğrenim ,yaratıcılık ,bilgi ağı ve insan ilişkileri gibi dokunulamaz yeniliklere odaklanmaya ihtiyaç vardır.

Bu bağlamda gelişmiş endüstriyel ekonomiler yalnızca düşük maliyetlere odaklanmaz ,kalite ,dış kaynak kullanımı ,verimlilik gelişiminide önemserler.

Yeniliğin başarısı ,uluslar arası ilişkilere ve elle tutulamayan değerlere daha fazla yatırımı gerektirir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri İsveç ‘in egemen sektörleridir.O.E.C.D İsveç ‘i İnternet ve diğer IT teknolojileri pazarında Lider ülke olarak seçmiştir.

İsveç ‘in özelliği ,kablosuz haberleşmedeki teknolojik gelişimleri ,iş amaçlı yazılımları ,internet yazılımları ,mobil teknolojisi ve hizmetleridir.

2006 – 2007 Dünya Ekonomik Forumunun Rekabet Raporu ‘na göre İsveç Dünyada 3. en rekabetçi ekonomidir.

Deloitte Teknolojiye göre ise 2005 yılında Avrupa 'da en hızlı büyüyen 500 teknoloji firması arasında 48 ‘i İsveç ‘e aittir.

kaynak :innovate typepad

Atatürk ‘ü Saygıyla Anıyoruz.

Bağımsız bir Türkiyede özgürce yaşamamızı sağlayan Atatürk ve Silah Arkadaşlarını saygıyla Anıyor , ‘’ Muassır Medeniyetler Seviyesine Ulaşma Yolunda ‘’ çaba harcayacağımızın sözünü veriyoruz.

9 Kasım 2007 Cuma

Microsoft Nasıl Doğdu ?

Bill Gates 1955 'te doğdu .İlkokuldayken hemen hemen her derste yaşıtlarının üzerinde başarı gösteriyordu. Matematik ve Fen 'de özellikle ,

Ailesi zekasının farkına vardı ve Lake side 'da akademik bir ortamın bulunduğu bir özel okula kaydettirdi. Bu karar geleceğini etkiledi ,ilk kez bilgisayarla tanıştı.

1968 baharında Lakeside okulu öğrencilerini bilgisayar dünyasıyla tanıştırmaya karar verdi.Bill Gates ,Paul Allen ve diğer bazı öğrenciler çok kısa sürede komputerden ayrılamaz hale geldiler. Gün boyu ve geceleri bilgisayar odasında kalıyorlar ,program yazıyorlar ,literatürünü okuyorlar ,onunla ilgili herşeyi araştırıyorlardı .

68 sonlarında Computer Center Corp. Seattle 'da bir iş kurdu .Lakeside okulu öğrencilerine komputer saati verilmesi konusunda firma ile anlastı. Gates ve arkadaşları hemen bilgisayarın içeriğini araştırmaya başladılar.

O dönemde genç hackerlar bilgisayarlarda problem yaratmaya başlamıştı. Firma Gates ve arkadaşlarının bu makineye bağımlılığından etkilenmişti.Program hatalarını bulmak ve zayıf taraflarını ortaya çıkarmak üzere onlarla ücret karşılığı çalışmaya başladılar.Hernekadar program hatalarını bulmak üzere çalışmaya başladılarsada komputerle ilgili herşeyi araştırıyorlardı. Gates ve Allen 'in burada yeteneklerini geliştirmesi daha sonra Microsoft 'un şekillenmesinde temel teşkil edecekti .

CCC 1969 sonlarında finansal sorunlar yaşadı ve 1970 'te kapandı.

Lakeside Program Grubu kendilerine yeni bir yol çizmeliydi.Allen 'in babasının çalıştığı Washington Üniversitesinde bir kaç komputer buldular ve çalışmalarına devam ettiler .

Ertesi yıl Information Sciences Inc .'te bordro yazılım programı için çalışmaya başladılar .

Lakeside bitene kadar çeşitli firmalar için çalışmalar yaptılar , kendi firmalarını kurma fikri yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştı .

73 yılı sonbaharında Gates Harvard 'a gitmek için evden ayrıldı. Ne okuyacağına karar vermemişti.Harvard 'ın zorlu matematik kursu dışında standart dersler aldı .

Sürekli bir gün firma kurmayı konuşuyorlardı .O yaz her ikiside Honeywell^'de çalışmaya başlamıştı .Allen software şirketi kurmaları yönünde Bill 'i zorlamaya başlamıştı , Bill okuldan ayrılma konusunda hala emin değildi.

1974 yılı sonlarında Altair 8080 ile ilgili dünyanın ilk mikrokomputer 'inin reklamını gördüler ,bunun kendileri için büyük bir fırsat olduğunu anladılar .Biliyorlardı ki ev komputer pazarı patlamaya yakın ve birileri bu makineler için yazılıma ihtiyaç duyacak .

Bir kaç gün içinde Gates Altair 'in üreticisi MITS 'i aradı ve Allen 'la birlikte geliştirdikleri BASIC 'in Altair 'de kullanılabileceğini söyledi.

Bu arada henüz program yazılmamıştı .Hızla yazmaya koyuldular ve 8 hafta sonra hazır olduğunu hissettiler .

Program çalıştı ,MITS BASIC 'in haklarını satın almak için Gates ve Allen 'e teklif yaptı .

Bill software pazarının doğduğuna artık ikna olmuştu ,Harvard 'ı bıraktı ve Microsoft şekillendi .


kaynak : about.com

7 Kasım 2007 Çarşamba

Etkili Bir Blog Yaratma

Bloglar doğru kullanılırsa pazarlama dünyasına giriş için başarılı bir araç olabilir.

Popüler bloglar genelde özelliği olan bir ifadeye sahiptir. Bu ifade yalnızca yeni okuyucu getirmez varolanlarıda korur.

- Blogunuzun kişiliğini yaratın .

Yazılarınızı formule etmeyin .Aklınızdan geçenlerin parıldamasına izin verin ,kişilik kazandırın.

- Süreklilik kazandırın .

Haftada en az üç ,mümkünse iki günde bir yazın.

- Sadeliği koruyun

Yazılarınız çok uzun olmasın ,rastgele bir düşünce veya sektörünüzle ilgili eğlenceli bir şeylerde olabilir.Anahtar nokta ilginç olması


- Yorumlara izin verin .

Yorumlar okurlarınızla etkileşim yaratarak yaygınlaşır.

- Başlığa odaklanın .

Trafiği başlık yönetir ,yaratıcı olun .Yalnızca potansiyel okurların dikkatini çekmeye çalışmayın .Arama motorları blog başlıklarını severler ,kuralı ise başlığın on kelimeden az olmasıdır .

kaynak : marketing about

5 Kasım 2007 Pazartesi

Marka Yönetiminde Yeni Trendler

Internet ,e-mail ,You Tube ,google video gibi web siteleri öncesi ,insanlar aracılığıyla yapılan pazarlamalar çok güçlü değildi.Tüketicilerin marka yapılandırmasına bir katkısı yoktu.

Bugünse büyük etkileri bulunmakta .

Diet Kola ve Mentos ‘un videoları bu trendin bir örneği ,onlardan You Tube ve google video ‘da çok sayıda var ve milyonlar izlemekte.

Eepybird örneğindekiler bunu daha profesyonelce yapmakta,hatta google ile gelir paylaşım anlaşmalarıda var.

Tüketicilerin katılımıyla marka imajı yaratılması marka müdürleri içinde bir davettir.Diet Kola – Mentos örneği bu tür pazarlamanın gücünü göstermiştir.
Şirketiniz bu şekilde bir pazarlamanın aktörlerinden olabilirse ,imajınız bu dalgadan fayda görecektir.Bu yüzden bu yönde harekete geçilebilir , üstelik klasik pazarlama kampanyalarına göre çokta düşük bir bütçeyle .

kaynak : trends and business

3 Kasım 2007 Cumartesi

Bir Megatrend Uygulaması

Geçenlerde yeni bir megatrend uygulamacısıyla tanıştım.

Tchibo megatrendlerde adı geçen expresso dental ‘in çılgın olmayan ,farklı bir versiyonu .

Bu yerin daha önce farkında olmama rağmen içine girmemiş ,önünden geçerkense vitrinine anlamsızca bakmıştım. Orada ne olduğunu anlayamamış bir bakıştı bu.

Nedeni ise içeriden gelen kahve kokuları yanı sıra girişteki yüksek bar masaları ve sandalyeleri ,vitrinde ise tekstil ürünleri ,ayakkabı ,metal ev gereçlerinin bir arada bulunmasıydı.

Geçen gün bir arkadaşım gitmiş ,’’bak burada senin aradığın ne var ‘’ diye beni mağazaya soktu ,içerisi çok büyük değil ,girişte hoş bir kahve kokusu size ‘’ hoş geldiniz ‘’ diyor.

Uzun süredir anahtar asmak için duvara monte bir askı arıyordum , modern bir şey bulunca aldım ,sonra mutfak set üstü aydınlatmasını gördüm ,arkadaşım başka yerde fiyat bunun 2 katı dedi.Gidip başka yerede baktık gerçekten öyle ve ihtiyacım olan buradaki lamba daha şıktı ,onuda aldım ,daha sonra ise uygun bir fiyata orijinal ve kaliteli bir mont.

Farklı ihtiyaçlara yönelik sanırım 50 – 100 arası ürün vardı.Ortam ürün kalabalığından kafanızı karıştırmıyordu .Acelemiz olduğundan kahve içemeden çıktık .

Mudo consept desem burası en fazla 100 m2 ‘ydi.Benzer desem Mudo Consept ‘de güzel ,burada bir şeyler farklıydı.

Aklımda kalan ise ihtiyaç duyulabilecek oldukça az sayıda ,bir arada görmeye alışmadığımız kaliteli görünen ve nisbeten uygun fiyatlı ürünlerin ,kahve içip kek yiyebileceğiniz bir mağazada sunuluyor olmasıydı .Artık müşterileriydim.

1 Kasım 2007 Perşembe

Yeni Yüzyılın Pazarlama Megatrendleri

Bu değişimler önümüzdeki dönemde Amerika ‘da pazarlama dünyasına yön verecek .

Kitlesel Bireyselleşme :

Kitlesel pazarlama dönemi ömrünü tamamlamak ve kitlesel bireyselleşmeyle yer değiştirmek üzere .Bu trend tüketicilerin mal ve hizmet taleplerinin , giyim ,bilgi, yiyecekler dahil olmak üzere spesifik bireysel ihtiyaçlarının karşılanması yönüne döndüğü anlamına geliyor.

Sosyal Ağlar :

Myspace yalnızca başlangıçta . İnsanlar kendileri gibisini 300 milyonluk bir havuzda bulmak istiyor.Ağ olasılıkları sınırsız .

Her şey kablosuz :

5 yıl geçmeden pek çok ürün kablosuz olmaya başlayacak .Kötü haberse elinizdeki bir çok şey eskimiş olacak.

Her şey online :

10 yıl sonra neredeyse her şeyi internetten alıp alamayacağınızı bir düşünün .İnterneti benimsemek veya Pazar dışı kalmak .

Asya :
Pazarların globalizasyonu devam edecek .Çin ABD ‘nin artan bir yüzdeyle ,önemli bir ticari ortağı olacak.Hindistan ‘ın büyümesinede bakın

Latin Dönemi :

2000 ‘den bu yana Latin kökenlilerin nufus artışı toplam artışın neredeyse yarısıdır.Pazarlamada onları göz önüne almazsanız ,büyük bir hata yaparsınız.

Emeklilikte Patlama :

2012 ‘de çalışan sayısı 162,3 milyon ,işgücü ihtiyacı 165,3 milyon kişi olacak .Bu açığı kim kapatacak ?

Sağlık Sektöründe ihtiyaçlar :

12 yıl boyunca trend bu hızla devam ederse nüfusun yarısı mimimum sağlık ihtiyaçlarının bile karşılanmasından yoksun kalacak .Mümkün mü ,değil mi üzerinde düşünün ?

Kalifornia Devlet Üniv. ‘den Mr.Jackson ‘a göre

kaynak : ezine articles