gloIN Nedir ?

Dünyadaki Yenilikler Ve Başarı Hikayeleri Hakkında Toplanmış Veya Üretilmiş Konuları Barındıran Bir Bilgi Bankasıdır.

26 Kasım 2007 Pazartesi

KOBI 'ler Uluslararası Rekabetle Nasıl Başa Çıkabilirler ?

Dünyada KOBİ ‘ler çokuluslu büyük firmalarla rekabet edebilmek için arayış içindeler.


Aşağıda bu konuda Almanya ‘da yapılan bir çalışma bulunmakta ;

Küçük ve Orta boy İşletmeler de benzer bir şekilde çokuluslu firmalar gibi global ekonomik savaşın içindedir.

Çok uluslu firmalar karşısında Maliyetlerden kaynaklanan dezavantajlarından dolayı Alman KOBİ ‘leri yüksek dereceli yeniliklerle rekabette avantaj sağlamalıdır.

Bu araştırmanın temel amacı ;

Global Yeniliklerin hangi formatta düşünülmesi durumunda başarının artabileceğini anlayabilmektir.

- KOBI ‘lerin Ar – Ge konusunda Dış veya Yurt Dışı Kaynak kullanımları önemli etkiler yapar mı ?

- Uluslar arası Ar –Ge kullanma veya kullanmama nelerden kaynaklanmakta ve buradaki kritik başarı faktörleri nelerdir ?

- KOBİ ‘ler için uluslar arası Ar – Ge çalışmalarında tercih edilen yerler nereleridir. Niçin ? Asya ülkeleri ,özellikle Çin ve Hindistan bu konuda ne kadar önemlidir ?

- KOBI ‘ler firma veya ülke dışında AR – Ge yapmazlarsa ne tür dezavantajlarla karşılaşırlar ?

- KOBI ‘ler uluslar arası firmalardan Global Yenilik Stratejileri konularında neler öğrenebilirler ?

Araştırma Projesi çözüme ulaşabilmek için bu soruların cevaplarını arar.

Araştırma ,Aşağıdaki sektörlere odaklanır .

- Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri
- İlaç ve Ömür Bilimi
- Makine Mühendisliği
- Otomobil ve Yan Sanayi Sektörü
- Lojistik

kaynak :global innovation net

Hiç yorum yok: