gloIN Nedir ?

Dünyadaki Yenilikler Ve Başarı Hikayeleri Hakkında Toplanmış Veya Üretilmiş Konuları Barındıran Bir Bilgi Bankasıdır.

10 Kasım 2007 Cumartesi

Global Ekonomiler İçin Dijital Stratejiler

Yenilik ,21.yüzyılda ekonominin büyüme ve yaşam standardı olacaktır.

Oysa ,Yeniliğe yeni bakış açısı yeniliklerin , buluşların bir ön aşaması olduğunu reddeder.Gerçekte yenilik gelişimi doğrusal değildir.Bilgi ağı ve daha fazla global etkileşime dayanır.Bu tarz yenilik ,bir çeşit birbirini etkileyen yeniliklerdir.

Geçmişteki yıkıcı yenilik dönemlerinden farklı olarak dokunulabilir değerler (Örneğin doğal kaynaklar ,buhar ,demiryolları ,otomobil ,kitlesel üretim ) yerine ,bilgi ,haberleşme ,örgütsel öğrenim ,yaratıcılık ,bilgi ağı ve insan ilişkileri gibi dokunulamaz yeniliklere odaklanmaya ihtiyaç vardır.

Bu bağlamda gelişmiş endüstriyel ekonomiler yalnızca düşük maliyetlere odaklanmaz ,kalite ,dış kaynak kullanımı ,verimlilik gelişiminide önemserler.

Yeniliğin başarısı ,uluslar arası ilişkilere ve elle tutulamayan değerlere daha fazla yatırımı gerektirir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri İsveç ‘in egemen sektörleridir.O.E.C.D İsveç ‘i İnternet ve diğer IT teknolojileri pazarında Lider ülke olarak seçmiştir.

İsveç ‘in özelliği ,kablosuz haberleşmedeki teknolojik gelişimleri ,iş amaçlı yazılımları ,internet yazılımları ,mobil teknolojisi ve hizmetleridir.

2006 – 2007 Dünya Ekonomik Forumunun Rekabet Raporu ‘na göre İsveç Dünyada 3. en rekabetçi ekonomidir.

Deloitte Teknolojiye göre ise 2005 yılında Avrupa 'da en hızlı büyüyen 500 teknoloji firması arasında 48 ‘i İsveç ‘e aittir.

kaynak :innovate typepad

Hiç yorum yok: