gloIN Nedir ?

Dünyadaki Yenilikler Ve Başarı Hikayeleri Hakkında Toplanmış Veya Üretilmiş Konuları Barındıran Bir Bilgi Bankasıdır.

16 Kasım 2007 Cuma

Kültürel Globalleşme

Global medya ve haberleşme teknolojileri ile yabancı fikir ve örnekler herkes tarafından anlaşılmaktadır.

Global sosyal hareketlerin ortaya çıkması ,global sivil toplumlar için yeni bir kültür oluşturmaktadır.

Bir çokları için kültürel globalleşme Batılılaşma veya Amerikanlaşma ‘ dır.Bugünkü en önemli fark kültürel globalleşmenin firmalar aracılığıyla olmasıdır.Örneğin batı karşıtı kültürlerde çok eleştirilen bir konu McDonaldizasyondur.

Kuşkulu bir iddia ise ülkelerarası kültürün erozyona uğramasıdır.Kültürel bozulma öngörüsü ürünlerin batı karşıtı toplumlarda yararlı bulunmasıyla önemini kaybetmiştir.

Göçler yalnızca ekonomik değil sosyal ve kültürel globalleşmenin önemli sonuçlarından birisidir.

Anlaşılamayan bir nokta ise globalleşme bir gün sona erecekmidir ?


Tarihi bir perspektiften bakıldığında Açıklık 1800 ‘lerin sonlarında başlamış fakat sürekli olamamıştır.

1930 ‘larda görülen güç ise bloklaşmadır.

Kültürel Globalleşme gelenekler ve kimliklerle ilgili sorularıda beraberinde getirir. Globalleşme ve modernleşmeye karşı olan memnuniyetsizlik 11 Eylül sonrası dikkat çekmiştir.11 Eylül sonrası güvenlik ihtiyacının globalleşme devrinin sona ermesine yol açıp açmayacağı konusunda tartışmalar vardır.

Eğitim değişimi konusunda bunun etkileri biraz görülmektedir.Yinede mal ve insanların akışında ,barış mesajlarında ,savaşlarda bir yavaşlama görülmemektedir.

İnsanlığın meydan okuması barışçı ve yararlı yollarlada kullanılabilir.

kaynak : beyond in tractability

Hiç yorum yok: