gloIN Nedir ?

Dünyadaki Yenilikler Ve Başarı Hikayeleri Hakkında Toplanmış Veya Üretilmiş Konuları Barındıran Bir Bilgi Bankasıdır.

28 Mart 2011 Pazartesi

Firmaların Arasındaki Fark Nelerden Oluşur


Pazarda firmalar bazen birbirlerinin benzeriymiş gibi bir izlenim oluştursa da yöntemleri farklıdır . Farkı ortaya çıkartan özelliklere bir göz atalım .

Müşterilerin Nelere Dikkat Ettiklerini Anlayın

Rakiplerinizi , promosyonları izleyin .

Müşterilerinizi Koruyun

Müşterileriniz daha az alsa da hala alışveriş yapıyorlar . Yetenekleriniz onları alışveriş yapacakları ana kadar elde tutmaya uygun olmalıdır .

Büyümeye Uygun Pozisyon Alın

Belki ucuz fiyatlardan yapılacak biraz yatırım , belki de verimlilik konusunda yapacaklarınız , gelecekte karlılığınızı arttıracaktır .

Operasyonel İşlerden Kar Merkezine Dönün

Operasyonel iş akışının her bir aşamasını kar merkezine dönüştürme olasılıklarını araştırın .

Bu durum yatay büyümenizin yolunu açarak gerçek potansiyelinize yaklaşmanıza destek olacaktır .

Süreci Gözden Geçirin

Onlar sizin ürünlerinizi neden dolayı alacaklar ? Ne fayda sağlayacaklar ? Sizin müşterilerinizi , tedarikçilerinizi , veri tabanınızı , dağıtım kanallarınızı , acentelerinizi mi kullanacaklar ?

Bunların farkında olmanız daha iyi pazarlık yapmanıza yol açacaktır .

Ödeme Yapılandırmasında Esnek Olun

Şirketler geleneksel olarak ödemenin bir bölümünü sonra yapmak isterler .

Pozitif Olun

Sürekli alıcılarınız sizin onlardan uzaklaştığınızı hissederlerse uzaklaşabilirler .

Görünür Olun

Basit ve anlaşılır tablolar aracılığıyla iletişim kurun . Örneğin grafikler oluşturarak gelecek yıllarda müşteri , şube sayınızdaki , gelirinizdeki hedeflediğiniz artışları müşterilerinizle paylaşın . Onlar da konu üzerinde düşünecektir .

Marka

Marka ve isimlendirme müşteri iletişiminize önemli katkılar yapar .

Rolünüzü Hafifletin

Sizin rolünüz satış yapmaktan çok verimliliği izlemektir . Ekibinizin yetki ve yeteneklerini arttırabilirseniz başarırsınız .

Ev Ödevinize Çalışın

Bulabildiğiniz kadar potansiyel müşteriler bulun

Sağlam Bir İş Modeli Oluşturun

İş modeliniz işinizin gelirininin artışı üzerine yapılanmalıdır .

Hazır Olun

Satışa hazır hale gelin . Pazarla ilgili tüm unsurları barındıran planınız , geçmiş ve gelecekteki üçer yıllık finansal veri ve tahminleriniz elinizin altında olsun .

kaynak:bmighty

19 Mart 2011 Cumartesi

Şirketiniz Çalışanlarınızdan Fazlasını Biliyor mu ?


Büyük bir tüketici ürünleri şirketi teknik dizayn problemlerinden dolayı yeni ürününü pazara sürmekte zorlanıyor ve sürekli erteliyordu .

Uzun bir süre kaybetse de sonunda problemi çözmüştü .

Pazara geç girmenin yanı sıra gecikmenin finansal maliyeti ise bir milyar dolar kadardı .

Kötü haberler yalnızca bununla sınırlı değildi . Aslında şirket çözümü on beş yıl öncesinde bulmuştu . Fakat sürekli eleman sirkülasyonu ve emeklilikler bilginin kaybolmasına , unutulmasına yol açmıştı .

Çalışanlar işten ayrıldığında süreçler yeterince sisteme bağlanmadıysa bilgide onlarla birlikte uçar gider .

Çalışanlar ve şirket organizasyonu arasında sağlıklı bilgi akışı oluşturulamadığı durumlarda sermaye ve bilgi boşa harcanır .

Şirketlerin başarısında , çalışanlarla yönetim arasında bilgi akışının sürekliliğinin sağlanması için bilinçli yöntemlere başvurulmasına ihtiyaç vardır.

Özellikle kurumsallaşmadan uzak olanlarda .


kaynak:hbs

9 Mart 2011 Çarşamba

İş Yönetiminde Farklılıklar Yaratın


Firmalar için ekonomik kriz dönemlerindeki en büyük tehlikenin kargaşa değil geçmişin mantığıyla hareket etmek olduğunu söyler P. Drucker .

Fiyatların düşme eğilimi gösterdiği ortamlarda iş dünyası belirsizliğin büyük fırsatlarıyla yüz yüze gelir .

Böyle dönemlerde şirketler gelecek beş yıllık stratejilerini yeniden düşünmeli , diğerleri harekete geçmeden yeteneklerini ortaya çıkartmalılar .


Şirket stratejilerini yeniden gözden geçirirken senaryolar mükemmel araçlardır .

- Panikten uzaklaştırıp fırsatlara yönlendirirler

- Belirsizlik ve karmaşanın ifadesini ortaya koyarlar

- Gelecek için yenilikçi düşüncelere yol açarlar

Şirketlerin ileride kullanabileceği , çalışanlarca paylaşılabilen bir sözlük oluştururlar .

kaynak:cifs